CẢNH QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC TĂNG BẠT HỔ

CẢNH QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC TĂNG BẠT HỔ

That's my school! Dear Tang Bat Ho Primary SchoolTổng số lớp: 27Tổng số học sinh: 893Tổng số Phòng học: 34Tổng số phòng làm việc, phòng chức năng: 04Nhà ăn tiêu chuẩn với sức chứa: 600 em
TH TĂNG BẠT HỔ VIDEO HÁT QUỐC CA TẠI TẠI CÁC ĐỊA CHỈ ĐỎ NĂM HỌC 2020-2021

TH TĂNG BẠT HỔ VIDEO HÁT QUỐC CA TẠI TẠI CÁC ĐỊA CHỈ ĐỎ NĂM HỌC 2020-2021

          Với mục đích, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội viên, thiếu nhi về lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động giáo dục trải nghiệm thông qua các hành trình đến với các di tích, địa chỉ đỏ.           Tham gia ...