TH TĂNG BẠT HỔ VIDEO HÁT QUỐC CA TẠI TẠI CÁC ĐỊA CHỈ ĐỎ NĂM HỌC 2020-2021

Video được thực hiện với sự tham gia của 450 bạn học sinh toàn trường, cảnh quay được thực hiện tại sân trường, khu di tich lịch sử Núi Chéo Ân Thạnh, khu khi tích Văn Chỉ Ân Thạnh