01/06/22  Tin của trường  55
Ngày 30/5/2022, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ ra thông báo về đánh giá, xếp loại VC-NLĐ năm học 2021-2022
 31/03/22  Tin của trường  80
Ngày 26/3/2022, hiruj trưởng Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ ban hành Kế hoạch bổ sung về Chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
 23/03/22  Tin của trường  119
Sáng ngày 23/3/2022, tại Hội trường UBND Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Đoàn TNCS HCM Thị Trấn Tăng Bạt Hổ tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kì 2022-2027
 11/03/22  Tin của trường  107
Để tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học theo Sổ tay an toàn phòng, chống dịch Covid-19 dduwwocj ban hành kèm theo Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2022 của Bộ GD&ĐT, Ngày 07/3/2022 trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Chúng em chung ...
 07/02/22  Tin của trường  116
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG TRƯỜNG TH TĂNG BẠT HỔ