THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Ngày 30/5/2022, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ ra thông báo về đánh giá, xếp loại VC-NLĐ năm học 2021-2022

Kết quả có 24 viên chức xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 20 Viên chức Hoàn thành Tốt nhiệm vụ, không có VC chưa hoàn thành nhiệm vụ!