TRƯỜNG TH TĂNG BẠT HỔ TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI "CHÚNG EM CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI COVID-19

Để tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học theo Sổ tay an toàn phòng, chống dịch Covid-19 dduwwocj ban hành kèm theo Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2022 của Bộ GD&ĐT, Ngày 07/3/2022 trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Chúng em chung sống an toàn với Covid-19" cho học sinh tất cả các khối lớp.

Theo đó, đề thi được chia làm 3 đối thượng học sinh: Khối lớp 1; Khối lớp 2, 3 và khối lớp 4, 5. Học sinh dự thi trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Cuộc thi đã tuyên truyền sâu rộng đến giáo viên và học sinh toàn trường ngay trong thời điểm dịch Covid-19 lan nhanh trong trường học, góp phần nâng cao ý thức của GV và HS trong việc phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học hiện nay.